Wat is triage

Als u een afspraak wilt maken op het spreekuur van de huisarts informeert de doktersassistente naar de reden van uw komst. Dit heet triage. Triage zorgt ervoor dat u, als cliënten de juiste zorg krijgt, op het juiste moment, door de juiste hulpverlener.

Om een aantal redenen is het belangrijk dat er triage wordt verricht:

  • De doktersassistente maakt een inschatting van de snelheid waarmee iemand met zijn/haar klacht geholpen moet worden. Het toekennen van de juiste hulp of actie bij de vraag van een cliënt; bijvoorbeeld een (spoed)afspraak, een (spoed)visite, een advies of recept.
  • De juiste tijd wordt ingepland, bijvoorbeeld een dubbel consult.
  • De juiste hulpverlener wordt ingeschakeld. In ons gezondheidscentrum zijn meerdere hulpverleners werkzaam en iedereen heeft zijn eigen taken.

Speciale training

De doktersassistenten zijn speciaal opgeleid om triage te verrichten en bezitten voldoende medische kennis. Er zijn medische klachten of vragen, die de doktersassistente op basis van bepaalde protocollen zelfstandig kan afhandelen met een zelfzorgadvies. Dit advies wordt altijd nabesproken met uw huisarts. Al onze assistentes zijn gediplomeerd, bevoegd & bekwaam. Tevens zijn wij een opleidingsinstituut voor stagiaire doktersassistente.

 

mindd logo

De beste medische App van Nederland is hét hulpmiddel dat voor u de vraag beantwoordt óf en wanneer u buiten onze openingstijden contact moet opnemen met de spoedpost huisartsen (huisartsenpost). Goedgekeurd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). U kunt deze medische App ook tijdens onze openingstijden gebruiken. Als er na het beantwoorden van de vragen het advies 'Bel de huisartsenpost' gegeven wordt dan kunt u binnen de openingstijden van uw huisarts gewoon uw eigen huisarts bellen.

U kunt dit advies krijgen door op de website van Moet ik naar de dokter te kijken of door de app te gebruiken voor smartphone of tablet.

download google download apple 

Thuisarts.nl 

thuisarts

Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte. Per klacht of ziekte kunt u lezen wat u zelf kunt doen en wanneer u de huisarts moet raadplegen.

download google download apple