Coronavirus (COVID-19)

(aangepast 19-7-2021)

Verzoek dragen mondkapje binnen de praktijk

Wij verzoeken u binnen de praktijk een mondkapje te blijven dragen. Er komen hier kwetsbare mensen en de 1.5 meter kan niet atlijd gehandhaafd worden.
Bedankt voor uw medewerking!

Vaccinaties COVID-19 door huisartsen klaar! Wat moet ik doen als ik gevaccineerd of getest wil worden?

Als u nog niet volledig gevaccineerd bent en graag gevaccineerd wilt worden tegen Covid óf hier vragen over heeft willen we u vragen om te kijken op Coronavaccinatie.nl en op de website van de GGD of op de website van Coronatest.nl. Als u klachten heeft passend bij een infectie met COVID-19 dan kunt u via de website van Coronatest.nl een afspraak maken om u te laten testen. U kunt ook bellen naar de GGD tel: 0800-1202

Vanweg de enorme drukte voor de regulier zorg willen wij u vragen alleen de praktijk te bellen met vragen over COVID-19-vaccinatie of -testen nádat u de GGD gesproken heeft. Als de GGD u adviseert om dit met de huisarts te bespreken neemt u contact met de praktijk op.

Herhalingsoproep voor coronavaccinatie bij 60-plussers

Vanaf aanstaande zaterdag krijgen 60-plussers die nog niet zijn gevaccineerd opnieuw een uitnodigingsbrief voor coronavaccinatie op de mat. Daarmee willen RIVM, GGD en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de mensen die nog niet zijn gevaccineerd bewegen om alsnog een vaccinatie te gaan halen.  Zij kunnen – net als de afgelopen maanden - online of telefonisch een afspraak maken bij de GGD. Om hen te herinneren aan hun vaccinatie-uitnodiging wordt zo snel als mogelijk een extra brief met de post verstuurd. Mensen van 90 jaar of ouder kunnen als eerste zo’n herhaaloproep verwachten. Ook de 60- tot en met 64-jarigen die nog niet gevaccineerd zijn, kunnen vanaf zaterdag 5 juni een vaccinatie-afspraak maken bij de GGD.

 

Uitnodigingen voor vaccinatie tegen het coronavirus voor mensen met medische indicatie tussen 18-60 jaar (niet Astrazeneca vaccin)

Op 20 april heeft het kabinet besloten dat mensen met een medische indicatie geboren in 1961 tot en met 2003 met voorrang bij de GGD worden gevaccineerd. Dit zijn de mensen die ook jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik. Op de website van de RIVM kunt u lezen wie in aanmerking komen voor een griepprik en dus nu ook voor voorrang bij vaccinatie tegen het coronavirus. Iedereen die in 2020 is uitgenodigd voor een griepvaccin door Medisch Centrum Zandweg krijgt vóór 18 mei een uitnodiging voor vaccinatie bij de GGD. Iedereen die na onze laatste vaccinatie met de griepprik in november 2020 een medische indicatie heeft gekregen voor de griepprik krijgt ook een uitnodiging.

Als u in 2020 géén uitnodiging heeft gekregen voor de griepprik maar meent dat dit niet terecht is kijkt u eerst op de website van de RIVM. Als u op die website een reden vindt die voor u van toepassing is belt u de praktijk en noemt u de betreffende reden aan de assistente. 

Als u na november 2020 een aandoening heeft gekregen die een reden is voor jaarlijkse vaccinatie met de griepprik én op 18 mei nog geen uitnodiging heeft gehad voor vervroegde vaccinatie tegen het coronavirus dan adviseren wij u contact op te nemen met de praktijk.

Uitnodigingen voor vaccinatie met Astrazeneca-vaccin alleen voor 60 jaar en ouder

Op 21 april hebben patiënten waarvan wij een e-mailadres hebben per e-mail een uitnodiging gehad voor vaccinatie met het Astrazeneca vaccin op zaterdag 1 mei of donderdag 6 mei. Er kan met datumprikker.nl zelf gekozen worden voor een datum en tijdstip. De patiënten waarvan wij geen e-mailadres hebben of degenen die niet (tijdig) gereageerd hebben krijgen een uitnodiging per reguliere post met een uitnodiging voor donderdag 6 mei. De uitnodingen worden 26 april verstuurd en zullen op 28 of 29 april in de brievenbus komen.

Vaccinatie met Astrazeneca-vaccin alleen voor 60 jaar en ouder

Mensen geboren in 1960 of eerder kunnen veilig een prik met AstraZeneca blijven krijgen. Mensen geboren in 1961 of later krijgen een ander vaccin. Het kabinet volgt hiermee het advies van de Gezondheidsraad. Die stelt dat dit veilig kan omdat risico’s op gezondheidsschade door corona bij 60-plussers veel groter is dan het risico op de gemelde zeer zeldzame bijwerkingen van ernstige trombose met een laag aantal bloedplaatjes. Ook worden de bijwerkingen tot op heden vooral gezien bij mensen geboren in 1961 of later.
Personen uit 1956 en 1957, met ernstig overgewicht (BMI > 40) en syndroom van Down hebben hun 1e vaccinatie ontvangen van de huisarts. De volgende groep die de huisarts gaat uitnodigen zijn personen uit 1958, 1959 en 1960. Zodra de levering van vaccins bekend is, kunnen wij de uitnodigingen verzenden. Wij vragen u de uitnodiging af te wachten.

Tweede vaccinatie met Astrazeneca is veilig ook bij patiënten jonger dan 60 jaar

De Gezondheidsraad adviseert ook dat wie al een eerste keer geprikt is met AstraZeneca, zoals gepland de tweede prik kan halen. Wereldwijd is geen enkel geval gemeld van ernstige bijwerkingen na een tweede prik met AstraZeneca. De gemelde zeer zeldzame bijwerkingen doen zich binnen twee weken na de eerste prik al voor.

Uitnodigingen voor vaccinatie

Wij willen u vragen om niet te bellen naar de praktijk met vragen over het vaccin gezien de enorme drukte aan de telefoon en in de praktijk. Als u toch een vraag heeft over het vaccin die niet kan wachten stuurt u dan een e-consult. U kunt de landelijke berichtgeving lezen op coronavaccinatie.nl.

Heeft u nog vragen over de vaccinatie?

U vindt meer informatie op www.coronavaccinatie.nl. Ook kunt u met vragen naar het landelijk publieksinformatienummer van de overheid: 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur bereikbaar).
Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona? In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd.
Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

Mondkapjesplicht

In Medisch Centrum Zandweg is het dragen van een mondkapje verplicht. Als u om medische redenen geen mondkapje kunt dragen wilt u dit dan kenbaar maken. Informatie over de mondkapjesplicht en uitzonderingen kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid. Uw huisarts maakt geen verklaring een dergelijke uitzondering.
Zittend in de spreekkamer (niet in de wachtkamer) op meer dan anderhalve meter mag het mondkapje af. 

Online afspraken niet meer mogelijk
Wijzigingen Saltro priklocatie & alleen op afspraak

Verandering huisartsenzorg Medisch Centrum Zandweg i.v.m. Coronavirus

De zorg is na de coronacrisis weer op gang gekomen. Dit leidt op dit moment tot een grote drukte in de praktijk en wachttijden aan de telefoon. Wij vragen U om begrip.

Om de anderhalf meter in de praktijk te handhaven zullen de praktijkassistentes voorlopig nog goed triageren wie er op het spreekuur gezien moet worden. Veel van uw vragen zullen ook telefonisch besproken en behandeld kunnen worden.

Om de noodzakelijke zorg zo goed mogelijk te kunnen blijven geven vragen wij om uw medewerking:

- komt u alleen naar de praktijk als u daarvoor een afspraak heeft. Vragen worden nog niet aan de balie beantwoord.

- bij kleine kwalen of blessures: kijkt u op thuisarts.nl. Hier staan veel adviezen en uitleg die de dokter of assistente u doorgaans ook geeft.

- wilt u getest worden op Corona, terwijl u milde klachten heeft: bel dan de GGD tel: 0800-1202

Wij hopen u en met name de kwetsbare patiënten en zij die de zorg erg nodig hebben, met deze aanpassingen in de praktijkorganisatie zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Dank,

Uw huisartsen

U hoeft niet meer online een formulier in te vullen voordat u belt.

Iedereen (met of zonder luchtwegklachten) wordt verzocht altijd eerst telefonisch met de praktijk te overleggen en nooit spontaan naar de praktijk te komen.

Bij luchtwegklachten en verkoudheidsklachten zonder ziek zijn kunt u het beste thuisblijven tot u 24 uur klachtenvrij bent.

De patiënten met luchtwegklachten of verkoudheidsklachten worden in geval dat een afspraak op het spreekuur nodig is vanaf 11 mei weer gezien in de praktijk en niet meer in het dorpshuis in Odijk.

Als u een afspraak heeft gekregen houdt u zich aan de 1,5 M afstand in de wachtkamer; één en ander is aangegeven in de praktijk.
Er kunnen max. 14 mensen plaatsnemen in de wachtkamer. Bij binnenkomst kunt u uw handen reinigen, er staat desinfectans in de hal.
De toilet in de praktijk is gesloten. Kom op tijd maar niet te vroeg zodat u niet te lang in de wachtkamer hoeft te zitten.

Voor algemene vragen kunt u bellen met het RIVM . telefoonnummer 0800-1351 . Wilt u voor algemene vragen niet onze praktijk bellen? Op die manier kunnen we de de “gewone” patiëntenzorg het beste voortzetten.

Wanneer u denkt zelf met het virus besmet te zijn vragen we u dringend met de praktijk te bellen en niet langs te komen. Telefonisch wordt met u besproken hoe groot de kans is dat u besmet bent en welke maatregelen er genomen moeten worden.

Stichting Binding Hulpnummer

Hulpnummer voor iedereen die hulp of steun nodig heeft: 0343-572000
Stichting Binding gebruikt het nummer van Wijk Helpt voor als u hulp nodig heeft. Misschien heeft u boodschappen nodig of een andere vraag. Weet u zich geen raad en heeft u juist behoefte aan een praatje? Ook daarvoor is dit nummer, waarmee u in contact komt met vrijwilligers. Zij helpen u graag! Bellen kan elke dag tussen 9 en 16 uur, dus ook in de weekenden.

Algemene informatie over het Corona virus (COVID-19)

Leest u bij luchtwegklachten eerst de adviezen op thuisarts.nl.
Bel s.v.p. alleen met de praktijk wanneer dit aan u geadviseerd wordt op thuisarts.nl

U kunt altijd met de assistente telefonisch overleggen en een afspraak maken bij alle andere medische problemen die niet uitgesteld kunnen worden.

De maatregelen die u kunt treffen om een besmetting tegen te gaan en veel antwoorden op uw vragen kunt u vinden op de site van thuisarts en op de site van het RIVM

Thuisarts Corona informatie