Keuringen

Meestal is het niet toegestaan dat u gekeurd wordt door uw eigen huisarts. Dit is afhankelijk van het soort keuring. Bij twijfel kunt u met de assistente overleggen.

Medische verklaringen

Het komt steeds vaker voor dat allerlei instanties (scholen, reisbureaus, vliegmaatschappijen e.d.) om medische verklaringen vragen, teneinde een vraag of annulering te staven. Deze verklaring mag uw eigen huisarts niet afgeven, omdat uw eigen huisarts geen objectief en onafhankelijk oordeel kan geven. Mocht een vragende instantie toch medische informatie nodig hebben dan kunnen zij een onafhankelijk arts aanwijzen of door hun medisch adviseur informatie laten opvragen.

Onder KNMG artsenverklaring kunt u een folder met verdere uitleg vinden. Deze kunt u eventueel meesturen naar de vragende instantie.