Reizigersadvisering

Vaccinaties

Voor uw reizigersvaccinaties kunt u niet bij onze praktijk terecht. Wij adviseren u hiervoor, indien mogelijk, 4 tot 6 weken vóór vertrek een afspraak te maken bij onderstaande één van onderstaande instanties.

Voor advies en vaccinaties kunt u terecht bij de GGD Utrecht en Zeist. Telefoonnummer 030 - 608 60 60.
U kunt ook naar een van de huisartspraktijken in de buurt (Driebergen, Odijk, Schalkwijk, Houten) via www.gezondopreis.nl.

LCR

Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering geeft de landelijke richtlijnen uit voor vaccinaties en preventie van malaria bij reizigers. Op deze site vindt u algemene informatie die bedoeld is voor reizigers.

Geneesmiddelen meenemen naar buitenland

Gaat u op reis met een geneesmiddel dat onder de Opiumwet valt, dan moet u hiervoor een officiële verklaring aanvragen, een schengenverklaring of een engelstalige medische verklaring. Hieronder is alle informatie terug te vinden over reizen met deze geneesmiddelen.

Voor welke geneesmiddelen heb ik een verklaring nodig?
In veel landen is het bezitten en gebruiken van opiaten streng verboden. Op het overtreden daarvan staan strenge straffen. Geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen kunt u dus niet zomaar meenemen naar het buitenland. Dat geldt onder andere voor slaap- en kalmeringsmiddelen (bijv. Valium, Seresta), sterke pijnstillers (bijvoorbeeld Morfine), ADHD-middelen (bijv. Ritalin, Concerta) en medicinale cannabis.

cak logo

Valt mijn medicijn onder de Opiumwet?
Vraag aan uw arts of apotheker of uw medicijn onder de Opiumwet valt. Of controleer of de (werkzame) stof in uw medicijn voorkomt in de lijst van middelen die onder de Opiumwet vallen.

Welke verklaring heb ik nodig?
Kijk op de website van het CAK welke verklaring u nodig heeft.

Schengenverklaring
Een Schengenverklaring is nodig om te reizen met geneesmiddelen die onder de opiumwet vallen binnen het Schengengebied.
Doorloop onderstaande stappen om een Schengenverklaring aan te vragen. Houd rekening met een maximale doorlooptijd tijdens de zomerperiode van vier weken.

  • Download de schengenverklaring en vul onderdeel B in.
  • Vraag de voorschrijvend arts deel A en C in te vullen.
  • Stuur uw aanvraag voor een Schengenverklaring naar CAK. Neem deze verklaring mee op reis.

Reizen buiten het Schengengebied
In landen buiten het Schengengebied is een Engelstalige medische verklaring nodig die is opgemaakt en ondertekend door de voorschrijvend arts.
In een medische verklaring verklaart de arts dat de patiënt geneesmiddelen met een opiumwetmiddel als bestanddeel gebruikt vanwege een bepaalde aandoening. Deze verklaring wordt opgesteld door de arts in briefvorm en moet in het Engels geschreven te zijn.