Disclaimer

Privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden

Op het gebruik van deze website en online diensten zijn onze gebruiksvoorwaarden van toepassing.

In onze privacy verklaring leest u hoe wij uw privacy respecteren en beschermen

Browser

Deze site is geoptimaliseerd voor Mozilla Firefox, Chrome, Microsoft Internet Explorer versie 11.0 en hoger.

Registraties van de onderneming

Kamer van Koophandel
U kunt ons in het register van de Kamer van Koophandel vinden onder:

  KvK nummer
Huisartsenpraktijk Eijsbouts 54783895
Huisartsenpraktijk van der Sluijs 30276914
Huisartsenpraktijk van Ginkel 91546745
Vita, praktijk voor oefentherapie Cesar en Mensendieck 55954685
Fysiotherapie Weustink 30233642

 

BIG-register
Onze zorgverlener(s) kunt u in het BIG-register vinden onder:

Medisch Centrum Zandweg, huisartsen

Huisarts BIG-nummer
Dhr. S.W. Eijsbouts 09051529001
Mw. M.N. van der Sluijs 19913726901
Mw. M. van Ginkel 39060923901
Mw. S. Hagemans 39924139701
Mw. M. Kuijpers 39925195801
Mw. M.A. van Nieuwstadt 59041257201
Mw. S. Epema 19921010701
Dhr. A. van der Meulen 79917824901
Fysiotherapie Weustink
Marcel Schattel
89048040404
Marie-Rose van Lieshout 29034350404
Pieter Pieterse 59052258904
Tom Weustink 09045793404

Kwaliteitsregister

Praktijk Vita
Ingeschreven bij het kwaliteitsregister paramedici

Therapeut Registratienummer
Dewi Kandhai 49912701794