Disclaimer

Privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden

Op het gebruik van deze website en online diensten zijn onze gebruiksvoorwaarden van toepassing.

In onze privacy verklaring leest u hoe wij uw privacy respecteren en beschermen

Browser

Deze site is geoptimaliseerd voor Mozilla Firefox, Chrome, Microsoft Internet Explorer versie 11.0 en hoger.

Registraties van de onderneming

Kamer van Koophandel
U kunt ons in het register van de Kamer van Koophandel vinden onder:

  KvK nummer
Huisartsenpraktijk Huijbregts 30261617
Huisartsenpraktijk van Nieuwstadt 30276914
Huisartsenpraktijk Eijsbouts 54783895
Vita, praktijk voor oefentherapie Cesar en Mensendieck 55954685
Fysiotherapie Weustink 30233642

 

BIG-register
Onze zorgverlener(s) kunt u in het BIG-register vinden onder:

Medisch Centrum Zandweg, huisartsen

Huisarts BIG-nummer
Mw. A.M.T. Huijbregts 19021734201
Mw. M.A. van Nieuwstadt 59041257201
Dhr. S.W. Eijsbouts 09051529001
Mw. M. van Ginkel 39060923901
Mw. M.N. van der Sluijs 19913726901
Mw. M. Rotteveel 19913615101

 

Praktijkondersteuner GGZ BIG-nummer
Mw. A. Aefst 99019552130
Fysiotherapie Weustink
Marcel Schattel
89048040404
Marie-Rose van Lieshout 29034350404
Pieter Pieterse 59052258904
Tom Weustink 09045793404

Kwaliteitsregister

Praktijk Vita
Ingeschreven bij het kwaliteitsregister paramedici

Therapeut Registratienummer
Dewi Kandhai 49912701794