Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1. Beschikbaarheid en onderhoud

1.1 De huisartsen van Medisch Centrum Zandweg, Fysiopracticum Hilversum en Wijk bij Duurstede en praktijk Vita onderhouden de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zullen de huisartsen dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.

1.2 De huisartsen van Medisch Centrum Zandweg, Fysiopracticum Hilversum en Wijk bij Duurstede en praktijk Vita mogen van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

Artikel 2. Medisch inhoud en medische adviezen / uitsluiting aansprakelijkheid

2.1 De huisartsen van Medisch Centrum Zandweg, Fysiopracticum Hilversum en Wijk bij Duurstede en praktijk Vita hebben de informatie op deze website met zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De huisartsen van Medisch Centrum Zandweg, Fysiopracticum Hilversum en Wijk bij Duurstede en praktijk Vita zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de inhoud en genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze website, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud van deze website. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij uw huisarts, maar is slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg bij lichamelijke- of psychische klachten altijd eerst uw eigen huisarts.

Artikel 3. Intellectueel eigendom

3.1 De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van huisartsen van Medisch Centrum Zandweg en voor de pagina www.mczandweg.nl ook van Fysiopracticum Hilversum en Wijk bij Duurstede en Praktijk Vita of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van de huisartsen van Medisch Centrum Zandweg, Fysiopracticum Hilversum en Wijk bij Duurstede en praktijk Vita behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 4. Overige bepalingen

4.1 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

4.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin de huisartsen van Medisch Centrum Zandweg, Fysiopracticum Hilversum en Wijk bij Duurstede en praktijk Vita gevestigd is.

4.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4.4 De huisartsen van Medisch Centrum Zandweg, Fysiopracticum Hilversum en Wijk bij Duurstede en praktijk Vita zijn gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

4.5 Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door de huisartsen van Medisch Centrum Zandweg, Fysiopracticum Hilversum en Wijk bij Duurstede en praktijk Vita schriftelijk zijn aanvaard.

4.6 Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.