Huisartsenzorg valt niet onder eigen risico

Wanneer u een bezoek brengt aan uw huisarts, worden de kosten vergoed door uw zorgverzekering. Huisartsenzorg valt namelijk onder de basisverzekering. Ook valt huisartsenzorg niet onder uw eigen risico. Voor telefoontjes, spreekuren en consulten bij een huisarts hoeft u dus niet extra te betalen.

Verrichtingen die in onze eigen praktijk worden uitgevoerd, bijvoorbeeld urineonderzoek, ECG, longfunctietest, bepaling van bloedsuiker, vallen niet onder het eigen risico. Dit met uitzondering van de CRP-test (bij verdenking op een ontsteking) die wij uitvoeren namens het huisartsenlaboratorium Saltro.

Wel eigen risico bij doorverwijzing, medicijnen of extra onderzoeken

Het eigen risico geldt voor uw bezoek aan de medisch specialist in het ziekenhuis, medicijnen en spoedeisende hulp of geestelijke gezondheidszorg. Dat betekent dat u het zelf moet betalen zolang het eigen risico nog niet opgebruikt is. Dit geldt ook voor alle extra onderzoeken zoals bloedafname, röntgenfoto of urineonderzoek via het laboratorium in het ziekenhuis of bij Saltro. De kosten van de meest voorkomende laboratoriumbepalingen vindt u op de site van de Saltro. De kosten van medicijnen vindt u op medicijnkosten.nl.

Naast het eigen risico betaalt u soms ook een eigen bijdrage. Raadpleeg hiervoor uw eigen verzekering.