Patiënten enquête december 2016

Huisartsen en andere medewerkers van onze praktijken vinden uw mening over de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening belangrijk. Daarom hebben wij in december 2016 in samenwerking met onderzoeksbureau Amicura onderzoek gedaan naar uw ervaringen. Op deze manier proberen wij om onze praktijken zo goed en efficiënt mogelijk te laten functioneren zodat wij goede huisartsenzorg kunnen blijven leveren.

Het onderzoek bestond uit een anonieme vragenlijst die kon worden ingevuld. Veel patiënten hebben de moeite genomen om deze vragenlijst in te vullen.

Uit de analyse van de door u ingevulde vragenlijsten blijkt dat we met onze zorg en dienstverlening op vrijwel alle onderdelen bovengemiddeld presteren.

  • 88% van de ondervraagden ervaart de artsen en andere medewerkers altijd als behulpzaam (12% vult meestal in).
  • 95% van de ondervraagden voelt zich serieus genomen door de huisarts en ervaart belangstelling voor de persoonlijke situatie (5% vult meestal in).
  • 90% van de ondervraagden vindt de uitleg over onderzoeksresultaten begrijpelijk en goed (10% vult meestal in).
  • 70% van de ondervraagden ervaart altijd goed geholpen te zijn bij bellen overdag (25% vult meestal in).
  • 87% van de ondervraagden voelt zich met respect behandeld door onze assistenten (12% vult meestal in).

Er zijn ook verbeterpunten, op de vraag wat u zou willen veranderen aan de zorg werden de volgende punten vaak genoemd:

  • Bereikbaarheid telefonisch: wij gaan per april 2017 over op een andere telefooncentrale en verwachten dan een betere bereikbaarheid. Wij zijn bezig met de mogelijkheid tot het maken van online spreekuurafspraken.
  • Huisvesting (koeling in de wachtkamer, oud pand, weinig privacy bij de balie): wij verhuizen in april 2017 naar een modern en nieuw pand.
  • Avondspreekuur : sinds augustus 2016 doen wij 1 avond per week een avondspreekuur.

Wij willen iedereen die heeft meegewerkt aan de patiënten enquête hartelijk bedanken. Uw opmerkingen en suggesties zijn belangrijk bij het verbeteren van onze dienstverlening.