Online inzage en persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Per 1 juli 2020 heeft u recht op digitaal inzage in uw dossier. Dat kan via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).

Deze gegevens kunt u bijvoorbeeld online bekijken

De techniek hiervoor gaat via  Medmij. Medmij heeft landelijk gedragen regels gemaakt voor het veilig uitwisselen van medische gegevens uit uw dossier tussen u en hulpverleners.

Het grote voordeel van een PGO ten opzichte van een patiënten portaal is dat een PGO het u ook mogelijk maakt hier gegevens van andere zorgverleners te verzamelen. De huisarts heeft geen toegang tot deze gegevens. Voor meer informatie hierover zie: https://www.medmij.nl/pgo-versus-portaal.

Er zijn vele PGO’s beschikbaar. Een lijst hiervan is te vinden op https://www.pgo.nl/kies-een-pgo/.  Welke PGO het beste koppelt met uw dossier hangt samen met het systeem dat uw huisarts gebruikt (in ons geval Microhis). De inrichting van dit systeem verloopt buiten de huisartsenpraktijk om. Ondersteuning en uitleg van deze PGO’s verloopt dan ook via de aanbieder van het systeem en niet via de huisarts. Voor vragen over deze systemen kunt u dan ook contact opnemen met de aanbieder van het PGO.

Als u al de app UwZorgOnline voor de patiëntenomgeving (portaal) gebruikt dan kunt u in deze app doorgestuurd worden naar de website PGO van UwZorgOnline. U verlaat dan de app en bezoekt de PGO-pagina op internet. Hiervoor moet u een nieuw account aanmaken en een DigiD hebben.

Vanuit de app UwZorgOnline naar de PGO van UwZorgOnline

Klik hier voor uitleg hoe u vanuit de app naar de PGO kunt gaan. Inzage van uw dossier in de app UwZorgOnline is niet mogelijk. Medisch Centrum Zandweg heeft ervoor gekozen om online inzage via een PGO te laten verlopen. De patiëntenomgeving (portaal) kunt u gebruiken om online afspraken te maken, een belafspraak te maken of om een bericht te sturen naar uw huisarts (e-consult).